2017-02-28 18:37
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

“Хууль зүйн нэр томьёоны судалгаа, хэрэглээ” сэдэвт УХЭШХ-ын илтгэлийн эмхэтгэл

iltgel

“Хууль зүйн нэр томьёоны судалгаа, хэрэглээ” сэдэвт улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл

Үнэ: 10,000 төгрөг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Номын худалдаа /Утас: +976-11-319144/

Төрөл: Шинэ ном