2019-09-16 23:23
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Author Archives: bayanmunkh@legalinstitute.mn

ГАДААДЫН ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ-САЙН ТУРШЛАГА

НИЙТИЙН ЭРХ АШГИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЭРХ

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГАД ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН ДЭЭР ШИЛЖҮҮЛЭХ НЬ – ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА

Шилдэг ажилтан шалгаруулах журам

Иргэний хууль 2017

Цагдаагийн албаны хууль, Дотоодын цэргийн тухай хуулийн эмхэтгэл

Хууль зүйн шинжлэх ухаан

Монголын хуульч эрдэмтэд

Видео: УИХ-ын Тамгын газраас зохион байгуулсан номын өдөрлөгт ХЗҮХ оролцлоо