6402-08-16 15:34
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Author Archives: bayanmunkh@legalinstitute.mn

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГАД ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН ДЭЭР ШИЛЖҮҮЛЭХ НЬ – ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА

Шилдэг ажилтан шалгаруулах журам

Иргэний хууль 2017

Цагдаагийн албаны хууль, Дотоодын цэргийн тухай хуулийн эмхэтгэл

Хууль зүйн шинжлэх ухаан

Монголын хуульч эрдэмтэд

Видео: УИХ-ын Тамгын газраас зохион байгуулсан номын өдөрлөгт ХЗҮХ оролцлоо

Дотоодын цэргийн тухай

Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай

Ахмад настны тухай /Шинэчилсэн найруулга/