2020-06-06
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Author Archives: bayanmunkh@legalinstitute.mn

“Шүүхээс эрүүгийн хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаах нь” сэдэвт судалгааны тайлан

Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөр

БАРААНЫ ТЭМДЭГ, ГАЗАР ЗҮЙН ЗААЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (Шинэчилсэн найруулга)-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Архивын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тайлан

ПАТЕНТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ (Шинэчилсэн найруулга)-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

“Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтийн нөхцөл байдал”

Дотоод сургалт зохион байгуулав

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн шагналын журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтны мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох болон ажилтан албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам