2019-01-24 03:02
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Author Archives: bayanmunkh@legalinstitute.mn

ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ЫН ТӨСӨЛД ХИЙХ ХАВСРАГА СУДАЛГАА/

БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХҮМҮҮСИЙГ ЦАГДАН ХОРИХ БАЙР, ХОРИХ АНГИЙН ДОТООД ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ

ХҮҮХДИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦАХ ХОРООНЫ ДҮРМИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ, ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ

ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ ХАВТАСТ ХЭРГИЙН СУДАЛГАА

ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХАРЬЦУУЛАН СУДЛАХ НЬ

ХОРИХ ЯЛЫН ҮР НӨЛӨӨ

ШҮҮХИЙН МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ДАХЬ ГЭМТ ХЭРГИЙН АНГИЛАЛ БА ЯЛЫН ТОХИРОО