9265-05-26 15:27
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Author Archives: admin

ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ ХАВТАСТ ХЭРГИЙН СУДАЛГАА

ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХАРЬЦУУЛАН СУДЛАХ НЬ

ХОРИХ ЯЛЫН ҮР НӨЛӨӨ

ШҮҮХИЙН МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ДАХЬ ГЭМТ ХЭРГИЙН АНГИЛАЛ БА ЯЛЫН ТОХИРОО

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛЭЭС УЧИРСАН ГЭМ ХОРЫГ АРИЛГАЖ БАЙГАА БАЙДАЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ДАГАЖ МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ

ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА БА ГЭМ ХОР

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛҮҮДЭЭС ТАВИХ ХЯНАЛТ