2020-07-11
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Author Archives: Г. Дэлгэрбаяр

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем “legalinfo.mn” цахим хуудасны лого бүтээх уралдаан зарлалаа

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2020 оны 2 дугаар улирлын дугаар хэвлэгдлээ

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа

Хүүхдийн баярын мэнд хүргэе

Докторын цуврал лекц цахимаар боллоо

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлсэн үйлчилгээний 2020 оны 04 дүгээр сарын инфографик мэдээлэл

Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлд нийтлүүлэх эрдэм шинжилгээний бүтээл хүлээн авна

Шинэ номын мэдээ