2020-09-19
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Author Archives: Г. Дэлгэрбаяр

Азийн эрх зүйн мэдээллийн сүлжээний гишүүн орнуудын 16 дугаар хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 4 дүгээр улирлын дугаарт нийтлэл хүлээн авч байна

Монгол Улсын хуулиудын Англи хувилбарыг Legalinfo.mn сайтад байршуулж эхэллээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2020 хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлсэн үйлчилгээний 2020 оны 8 дугаар сарын инфографик мэдээлэл

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем “legalinfo.mn” цахим хуудасны лого бүтээх уралдаан зарлалаа

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2020 оны 2 дугаар улирлын дугаар хэвлэгдлээ

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа

Хүүхдийн баярын мэнд хүргэе

Докторын цуврал лекц цахимаар боллоо