2019-10-16 09:28
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Author Archives: Г. Дэлгэрбаяр

Шинэ номын мэдээ

Шинэ номын мэдээ

С.ЭНХЦЭЦЭГ: БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ИРГЭДЭД ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГ, МЭДЭЭЛЭЛ ОЛГОХ ТУСГАЙЛСАН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ БОЛЖ ЧАДЛАА

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн талаар сургалт зохион байгууллаа

Шинэ номын мэдээ

Докторын цуврал лекц болно

Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хэсэгчлэн үнэлгээ хийлээ

“Судлаачийн индэр” цуврал лекцийг албан хаагчиддаа зохион байгуулж эхэллээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 2019 оныг “Хувь хүний хөгжлийг дэмжих” жил болгон зарлаж тодорхой ажлыг хийж эхлээд байна

Захиргааны ерөнхий хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн талаар танилцуулах сургалт зохион байгууллаа.