2019-12-07 10:53
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Author Archives: Г. Дэлгэрбаяр

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга П.Амаржаргал ХБНГУ-ын Төрийн захиргаа судлалын институтад зочин судлаачаар ажиллалаа

“Азийн эрх зүйн мэдээллийн сүлжээ” (ALIN) олон улсын байгууллагын 2019 оны ээлжит удирдлагуудын уулзалт, олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал амжилттай боллоо

Зүүн Хойд Азийн худалдааны эрх зүйн хамтын ажиллагааны симпозиумд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан Б.Энх-амгалан илтгэл тавьж оролцлоо

Архивын улсын үзлэгийг угтаж дотоод сургалт зохион байгууллаа

Шинэ номын мэдээ

Шинэ номын мэдээ

Ялгаварлан гадуурхахын эсрэг тусгайлсан зохицуулалт бүхий хууль боловсруулах эсэх талаарх хэрэгцээ шаардлагын урьдчилсан тандан судалгаа

Монгол Улсын Үндсэн Хууль дахь Ерөнхийлөгчийн институтийн зарим нэр томьёо

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2019 оны 2 дугаар улирлын дугаар хэвлэгдлээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 2019 оны эхний хагас жилийн ажлаа дүгнэж тайлангийн хурлаа хийлээ