2019-08-23 10:27
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Дүрэм журам

Номын сангийн ажиллах журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн грант олгох журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн шагналын журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд дадлагажигч-туслах ажилтан ажиллуулах журам

Докторантын эрдэм шинжилгээний семинар зохион байгуулах журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтны мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох болон ажилтан албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

Шилдэг ажилтан шалгаруулах журам

Судалгаа болон эрх зүйн үйлчилгээг захиалгаар гүйцэтгэх журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн дүрэм

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн цахим хуудаст хууль зүйн холбогдолтой зурагт сурталчилгаа, мэдээ, мэдээлэл байршуулах журам