2020-11-28
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Дүрэм журам

Номын сангийн ажиллах журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн грант олгох журам

“Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр” батлах тухай

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн шагналын журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд дадлагажигч-туслах ажилтан ажиллуулах журам

Докторантын эрдэм шинжилгээний семинар зохион байгуулах журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтны мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох болон ажилтан албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

Шилдэг ажилтан шалгаруулах журам

Судалгаа болон эрх зүйн үйлчилгээг захиалгаар гүйцэтгэх журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн дүрэм