7214-05-21 15:58
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Шинэ ном

Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын бодлогын хураамж (2014, 2015)

“Хууль зүйн нэр томьёоны судалгаа, хэрэглээ” сэдэвт УХЭШХ-ын илтгэлийн эмхэтгэл

Иргэний хууль

Ж.Батзандан “Хуулийн хөтөч”

“Сонгуулийн үйл ажиллагаанд ашиглаж болох гэрээ” /Үлгэрчилсэн загвар/

Current trends in criminal punishment

“Монголын Юань гүрний төр, эрх зүйн түүх” /1260-1368 он/

Ч.Дэмчигдорж. Шинэ засгийн гол ёс

Жан Жак Руссо. Нийгмийн гэрээ ба улс төрийн эрхийн зарчмууд