2019-12-07 11:09
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Шинэ ном

Цагдаагийн албаны хууль, Дотоодын цэргийн тухай хуулийн эмхэтгэл

Хууль зүйн шинжлэх ухаан

Монголын хуульч эрдэмтэд

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн шинэ дугаар гарлаа

Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын бодлогын хураамж (2014, 2015)

“Хууль зүйн нэр томьёоны судалгаа, хэрэглээ” сэдэвт УХЭШХ-ын илтгэлийн эмхэтгэл

Иргэний хууль

Ж.Батзандан “Хуулийн хөтөч”

“Сонгуулийн үйл ажиллагаанд ашиглаж болох гэрээ” /Үлгэрчилсэн загвар/