2020-08-06
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Шинэ ном

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн шинэ дугаар гарлаа

Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын бодлогын хураамж (2014, 2015)

“Хууль зүйн нэр томьёоны судалгаа, хэрэглээ” сэдэвт УХЭШХ-ын илтгэлийн эмхэтгэл

Иргэний хууль

Ж.Батзандан “Хуулийн хөтөч”

“Сонгуулийн үйл ажиллагаанд ашиглаж болох гэрээ” /Үлгэрчилсэн загвар/

Current trends in criminal punishment

“Монголын Юань гүрний төр, эрх зүйн түүх” /1260-1368 он/

Ч.Дэмчигдорж. Шинэ засгийн гол ёс