2020-10-29
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Шилэн дансны мэдээлэл

Судалгааны гарчиг Судалгааны төрөл Нийтэлсэн огноо Үзсэн тоо
1

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 10-р сар

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-10-07 37
2

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 9-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-09-07 68
3

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 8-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-08-04 128
4

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 7-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-07-07 174
5

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 5-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-06-03 174
6

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 4-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-05-06 144
7

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 3-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-04-06 143
8

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 2-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-03-06 166
9

Төсвийн зарлагын 2020 оны хуваарилалт

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-02-07 160
10

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 1-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-02-06 168