2020-08-07
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Шилэн дансны мэдээлэл

Судалгааны гарчиг Судалгааны төрөл Нийтэлсэн огноо Үзсэн тоо
1

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 8-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-08-04 6
2

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 7-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-07-07 37
3

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 5-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-06-03 66
4

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 4-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-05-06 76
5

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 3-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-04-06 85
6

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 2-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-03-06 125
7

Төсвийн зарлагын 2020 оны хуваарилалт

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-02-07 104
8

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 1-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-02-06 115
9

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2019 оны 12-р сар/v

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-01-07 118
10

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2019 оны 11-р сар/v

Шилэн дансны мэдээлэл 2019-12-07 142