2020-06-06
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Шилэн дансны мэдээлэл

Судалгааны гарчиг Судалгааны төрөл Нийтэлсэн огноо Үзсэн тоо
1

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 5-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-06-03 12
2

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 4-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-05-06 38
3

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 3-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-04-06 42
4

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 2-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-03-06 88
5

Төсвийн зарлагын 2020 оны хуваарилалт

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-02-07 72
6

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 1-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-02-06 86
7

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2019 оны 12-р сар/v

Шилэн дансны мэдээлэл 2020-01-07 80
8

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2019 оны 11-р сар/v

Шилэн дансны мэдээлэл 2019-12-07 114
9

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2019 оны 11-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2019-11-06 162
10

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2019 оны 9-р сар/

Шилэн дансны мэдээлэл 2019-10-17 124