2020-01-29 21:42
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Хүний нөөц

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ, ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ХЭВЛЭХ ҮЙЛДВЭРТ ТУСЛАХ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭСТ ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан шалгаруулж авна

“E-khutuch.mn” цахим хуудсыг бүтээх төслийн багт ажилтан шалгаруулж авна