2019-11-14 03:13
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Хүний нөөц

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм нарийн бичгийн дарга шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан шалгаруулж авна

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд програмист шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан шалгаруулж авна

Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төвд сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн шалгаруулж авна

“E-KHUTUCH.MN” ЦАХИМ ХУУДСЫГ БҮТЭЭХ ТӨСЛИЙН БАГТ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

“E-KHUTUCH.MN” ЦАХИМ ХУУДСЫГ БҮТЭЭХ ТӨСЛИЙН БАГТ АЖИЛЛАХ ВЕБ МАСТЕР ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм нарийн бичгийн дарга шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм нарийн бичгийн дарга шалгаруулж авна