2020-09-19
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Хүний нөөц

“E-khutuch.mn” цахим хуудсыг бүтээх төслийн багт ажилтан шалгаруулж авна

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан ажилд шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан шалгаруулж авна

Захиргааны хэлтэст нярав шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм нарийн бичгийн дарга шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан шалгаруулж авна

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд програмист шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан шалгаруулж авна

Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төвд сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн шалгаруулж авна

“E-KHUTUCH.MN” ЦАХИМ ХУУДСЫГ БҮТЭЭХ ТӨСЛИЙН БАГТ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА