2020-09-19
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Хүний нөөц

“E-KHUTUCH.MN” ЦАХИМ ХУУДСЫГ БҮТЭЭХ ТӨСЛИЙН БАГТ АЖИЛЛАХ ВЕБ МАСТЕР ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм нарийн бичгийн дарга шалгаруулж авна

Хууль зүйн судалгааны төвд эрдэм нарийн бичгийн дарга шалгаруулж авна

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУДАЛГААНЫ ТӨВД ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал

Хэвлэх үйлдвэрт Офсет машины хэвлэгч ажилд шалгаруулж авна

ХЗҮХ-нд дараах ажлын байранд ажилтан авна