2021-01-16
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Шинэ хууль

Гамшгаас хамгаалах тухай / шинэчилсэн найруулга/

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хууль

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт

Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль /нэмэлт, өөрчлөлт/