2018-11-14 12:34
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Шинэ хууль

ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль /Цуврал-5/

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль /Цуврал-4/

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль /Цуврал-3/

Биеийн тамир, спортын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль /Цуврал-2/

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль /Цуврал-1/

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хууль

Хог хаягдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/