2020-06-05
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Шинэ хууль

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хууль

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт

Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль /нэмэлт, өөрчлөлт/

Газрын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хууль