2020-07-14
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Шинэ хууль

Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хууль

ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль /Цуврал-5/

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль /Цуврал-4/

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль /Цуврал-3/

Биеийн тамир, спортын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль /Цуврал-2/

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль /Цуврал-1/

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль