2018-10-22 22:00
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Шинэ хууль

Зөрчлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/

Хөдөлмөрийн тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлт

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Дотоодын цэргийн тухай

Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай

Ахмад настны тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай

Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/