2020-07-14
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Шинэ хууль

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хууль

Хог хаягдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Зөрчлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/

Хөдөлмөрийн тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлт

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Дотоодын цэргийн тухай

Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай

Ахмад настны тухай /Шинэчилсэн найруулга/