2019-10-15 15:29
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Мэдээ

“ҮНДСЭН ХУУЛИЙН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ҮНДСЭН АСУУДАЛ” ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫГ ХОЁР ДАХЬ ЖИЛДЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.legalinfo.mn цахим хуудсыг гар утсаараа ашиглахад хэвийн тохиргоотой боллоо

Шинэ бүтээлийн нээлт болно

Зэвсэгт хүчний 150 дугаар ангийн алба хаагчдад шинэ хууль тогтоомжийг танилцуулах сургалт зохион байгууллаа

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр “Шинэ эхлэл олон улсын лаборатори сургууль”-ийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ҮНДСЭН АСУУДАЛ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ II ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР

“Харьцуулсан эрх зүйн судалгаа хийх аргачлал” хэлэлцүүлэгт урьж байна

Үндэсний хэмжээнд “Эрх зүйн хөтөч” бэлтгэх сургалтын гуравдугаар ээлжийн сургалт боллоо

Үндэсний хэмжээнд “Эрх зүйн хөтөч” бэлтгэх сургалтын гуравдугаар ээлжийн сургалт эхэллээ

Үндэсний хэмжээнд “Эрх зүйн хөтөч” бэлтгэх сургалтын хоёрдугаар ээлжийн сургалт боллоо