2020-02-28 06:35
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Мэдээ

Хууль зүйн их, дээд сургуулийн багш нарын мэргэшил дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа

Баянгол дүүргийн 38 дугаар сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

Докторантуудын цуврал семинар болно

Шинэ бүтээлийн нээлт боллоо

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2019 оны 1 дүгээр улирлын дугаар хэвлэгдлээ

Шинэ номын нээлт болно

Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалтыг Дорноговь аймагт амжилттай зохион байгууллаа

Докторын цуврал лекц боллоо

Дорноговь аймгийн хууль сахиулах чиг үүргийн төрийн албан хаагчдын нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөнд оролцож мэдээлэл хийв

“Хүний эрхэд суурилсан хандлага төлөвшүүлэх нь” сэдэвт ээлжит сургалт боллоо