2019-01-23 18:04
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Мэдээ

Хууль зүйн доктор, цагдаагийн хошууч, Б.Энхболд “Монголчуудын цагдаад итгэх хандлагын харьцуулсан судалгаа: инструментал болон экспрессив загварчлалаар шалгах нь” сэдвээр лекц уншлаа

Аймаг нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын Хууль, Эрх зүйн хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн нарын нэгдсэн сургалт семинар боллоо

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2018 оны 3 дугаар улирлын дугаар хэвлэгдлээ

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

Нотариатын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний танилцуулга

Зөрчлийн тухай хууль болон бусад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомжид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ялгаварлан гадуурхсан заалт буй эсэхэд үнэлгээ хийх, бусад орны хууль тогтоомжийн талаар харьцуулсан судалгааны танилцуулга

Докторын цуврал лекц болно

Нээлттэй хэлэлцүүлэгт урьж байна

Нээлттэй хэлэлцүүлэгт урьж байна

Шүүхийн захиргааны ажилтан бэлтгэх сургалтад хамрагдсан эрх зүйч нар батламжаа гардан авлаа