5939-03-25 15:53
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Мэдээ

“Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/-ийн талаар танилцуулах сургалт зохион байгууллаа

“Эрх зүйн анхан шатны мэдлэг, боловсрол олгож буй өнөөгийн нөхцөл байдал, хэрэгцээ, шаардлага” сэдэвт хэлэлцүүлэг болно

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн агуулга, хөтөлбөрийн хүрээнд хийхээр төлөвлөж буй ажил, “www.e-khutuch.mn” цахим хуудасны танилцуулгыг Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчдөд хүргэлээ

Хууль зүйн доктор, цагдаагийн хошууч, Б.Энхболд “Монголчуудын цагдаад итгэх хандлагын харьцуулсан судалгаа: инструментал болон экспрессив загварчлалаар шалгах нь” сэдвээр лекц уншлаа

Аймаг нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын Хууль, Эрх зүйн хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн нарын нэгдсэн сургалт семинар боллоо

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2018 оны 3 дугаар улирлын дугаар хэвлэгдлээ

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

Нотариатын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний танилцуулга

Зөрчлийн тухай хууль болон бусад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомжид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ялгаварлан гадуурхсан заалт буй эсэхэд үнэлгээ хийх, бусад орны хууль тогтоомжийн талаар харьцуулсан судалгааны танилцуулга

Докторын цуврал лекц болно