2020-01-29 20:42
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Ил тод байдал

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ, ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ХЭВЛЭХ ҮЙЛДВЭРТ ТУСЛАХ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийгдэх орон нутгийн телевиз, сонин, цахим хуудасны бүтээлийн уралдаан зарлаж байна

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2019 хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө (2018-2019)

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭСТ ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН БАТАЛСАН ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2018 ОНЫ БИЕЛЭЛТ

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд програмист ажилд шалгаруулж авна