2019-07-23 14:37
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Ил тод байдал

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хөгжлийн стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2011 оны хэрэгжилтийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2011 оны хагас жилийн тайлан

ХЗҮХ-ийн 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хөгжлийн стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2010 оны хэрэгжилтийн тайлан

ХЗҮХ-ийн 2010 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

ХЗҮХ-ийн 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /2016 оны 3-р сар/

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 3 дугаар сарын мэдээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 2 дугаар сарын мэдээ

Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт /11-р сар/