2020-04-05 07:04
+(976)-11-315735 | @: info@nli.gov.mn | English

Ил тод байдал

Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт /11-р сар/

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /11-р сар/

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /10-р сар/

Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт /9-р сар/

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /9-р сар/

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ

ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ