2019-09-18 12:34
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Ил тод байдал

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ

ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт /8-р сар/

Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт /8-р сар/

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /8-р сар/

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /7-р сар/

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /6-р сар/