2020-01-28 23:04
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /1,2,3-р сар/

Тус хүрээлэнгийн төсвөөс 1; 2; 3 дугаар сарын байдлаар НДШ, ХХОАТ-аас гадна “Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ” хийгдээгүй байгаа тул шилэн дансны цахим хуудаст мэдээлэл тавигдаагүй.

Төрөл: Шилэн дансны мэдээлэл