2020-06-06
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /9-р сар/

Тус хүрээлэнгийн төсвөөс 9 дүгээр сард НДШ, ХХОАТ-аас гадна цалингийн зардал мөн дараах таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ хийсэн.

Хэвлэх үйлдвэрийн сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах

Зарлага: 11,436,740.68 төгрөг

Харилцагч байгууллага: Хайделбэргийн Австри улс дахь төлөөлөгчийн газар

Төрөл: Ил тод байдал, Шилэн дансны мэдээлэл