2020-06-07
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /11-р сар/

Тус хүрээлэнгийн төсвөөс 11 дүгээр сард НДШ, ХХОАТ-аас гадна “Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ” хийгдээгүй байгаа тул шилэн дансны цахим хуудаст мэдээлэл тавигдаагүй.

Төрөл: Ил тод байдал, Шилэн дансны мэдээлэл