2020-07-05
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

ЕВРОПЫН ЭРХ ЗҮЙН ТОГТОЛЦОО: ҮҮСЭЛ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

Судалгааны товч

Дэлхий нийтээр даяарчлагдаж байгаа өнөө үед олон улсын эрх зүйн гүйцэтгэх үүрэг улам нэмэгдэх хандлагатай байна. Сүүлийн жилүүдэд Европын Холбоо болон Монгол улсын худалдаа, эдийн засгийн харилцаа өргөжиж, Европын стандартыг манай улсад нутагшуулах арга хэмжээг манай Засгийн газар авч хэрэгжүүлж байгаа учраас Европын Холбооны эрх зүйн тогтолцоо, хууль тогтоомж, түүний гишүүн-орнуудын эрх зүйн шинэтгэлийг судлах шаардлага зүй ёсоор тулгарч байна.Нөгөө талаар Европын эрх зүйн үүсэл, хөгжлийн чиг хандлагыг гадаадын хуульч эрдэмтэн, судлаачид өөрсдийн орны нөхцөлд тохирсон сайн туршлагыг нь авч нутаглуулах, харьцуулах зорилгоор аль хэдийнээс талаас нь нухацтай судлаж ирсэн бөгөөд одоо ч үргэлжлүүлэн судласаар байна.
Европын эрх зүйн судлал ийнхүү дэлхийн улс орнуудад эрчимтэй хөгжиж, олон улсын эрх зүйн шинжлэх ухааны үндсэн судлагдахууны нэг нь болоод байна. Энэ ч үүднээс манай улсын зарим их, дээд сургуульд “Европын эрх зүй” хичээлийг зааж байгаагаас гадна Монголын хууль сахиулах байгууллага, тэр дундаа эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд европын эрх зүйг бүсийн эдийн засгийн интеграцийн эрх зүй болох талаас судлаж байна. Үүний улмаас Европын интеграцийн эрх зүйн хөгжлийн үе шат, эрх зүйн систем, зохицуулалтын зүйл, арга, түүнчлэн европын нийгэмлэгүүдийн үйл ажиллагааны явцад тогтмол хэрэглэж ирсэн эдийн засаг, хуулийн нэр томъёо, номлолын утга, агуулгыг сайтар тодруулах шаардлага тавигдаж байгаа нь маргашгүй.
Харин энэхүү судалгааны хүрээнд Европын эрх зүйн үүсэл, хөгжил, Европын Холбооны эрх зүйн тогтолцоо, эх сурвалж гэсэн үндсэн асуудлыг сонгон авч түүхчлэх, харьцуулах, хууль зүйн техник, хууль тайлбарлах зэрэг аргыг ашиглан судаллаа.

Судалгаа хийсэн огноо: 2013

Хуудас: 45

Төрөл: Нийтийн эрх зүй, Олон улсын нийтийн эрх зүй