2020-09-19
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХҮМҮҮСИЙГ ЦАГДАН ХОРИХ БАЙР, ХОРИХ АНГИЙН ДОТООД ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ

Судалгааны товч

Цагдан хорих байр, хорих ангид байгаа насанд хүрээгүй хүмүүсийг сургаж хүмүүжүүлэх ажлын зорилго нь нийгэмд ашигтай, үр бүтээлтэй байр суурьтай байхад нь тус болох үүднээс асрамж хамгаалалтаар хангах, боловсрол, мэргэжлийн бэлтгэл олгоход чиглэгдэх ёстой.
Одоогийн байдлаар насанд хүрсэн хүмүүст зориулан гаргасан Хорих ангийн дотоод журам, Сэжигтэн , яллагдагчийг цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулиар зохицуулсан эрх зүйн орчинд цагдан хоригдож, ял эдэлж байна.

Судалгаа хийсэн огноо: 2008

Хуудас: 25

Төрөл: Бодлогын судалгаа, Нийтийн эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй