2019-09-16 23:02
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

ХБНГУ-ын мөрдөх албаны тухай ба холбооны улсын мөрдөх алба болон муж улсуудын мөрдөх албаны хоорондын мөрдөх ажиллагааны чиг үүргийн хүрээн дэх хамтын ажиллагааны тухай хууль

Судалгааны товч

ХБНГУ-ын мөрдөх албаны тухай ба холбооны улсын мөрдөх алба болон муж улсуудын мөрдөх албаны хоорондын мөрдөх ажиллагааны чиг үүргийн хүрээн дэх хамтын ажиллагааны тухай хуулийн албан бус орчуулга

Судалгаа хийсэн огноо: 2012

Хуудас: 49

Төрөл: Бодлогын судалгаа, Нийтийн эрх зүй, Процессын эрх зүй