7524-03-25 15:53
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтны мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох болон ажилтан албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам


Төрөл: Дүрэм журам