2020-04-07 16:37
+(976)-11-315735 | @: info@nli.gov.mn | English

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтны мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох болон ажилтан албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам


Төрөл: Дүрэм журам