2020-08-15
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтны мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох болон ажилтан албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам


Төрөл: Дүрэм журам