2020-07-13
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Дотоод сургалт зохион байгуулав

Өнөөдөр /2017.12.12/ Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нийт алба хаагчиддаа зориулсан дотоод сургалт зохион байгуулав. Энэ удаа Архивын ерөнхий газрын ахлах мэргэжилтэн Н.Оюунсүрэн “Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг”, “Баримт бичгийн найруулга зүйн талаар анхаарах зарим асуудлууд”, “Байгууллагын архивын  нөхөн бүрдүүлэлт”, “Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын тухай ойлголт, түүнийг үйлдэж мөрдөх тухай” зэрэг сэдвүүдээр дотоод сургалт явууллаа.

 

 

 

Төрөл: Мэдээ