2020-07-13
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 2017 оны ажлаа дүгнэж тайлангийн хурлаа хийлээ.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэж тайлангийн хурлаа хийлээ. Хууль зүйн судалгааны төв, Хууль зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төв, Захиргааны хэлтэс гэсэн дарааллаар нэгжийн удирдлагууд тайлангаа тавьж дууссаны дараа нэгдсэн асуулт, санал, шүүмж өрнүүлэв.

 

Төрөл: Мэдээ