2018-07-23 07:08
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль

 

Хуулийг бүрэн эхээр нь үзэх бол ЭНД дарна уу.

Цалингийн орлогын дүнгээс татварын хувь хэмжээг хэрхэн бодогдох жишээг ЭНД-ээс үзнэ үү.

Төрөл: Шинэ хууль