2019-01-24 02:24
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Шинэ бүтээлийн нээлтэд урьж байна

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 2017 оноос эхлэн хууль зүйн салбарт шинээр хэвлэгдсэн бүтээлийг танилцуулах, тэдгээр бүтээлийг хууль зүйн салбарынханд болон иргэд, олон нийтэд хүргэх, мэдээлэх, тухайн судлаачийн судалгааны ажилд нь дэмжлэг үзүүлэх, шинжлэх ухааны судалгааны болоод практикт эргэлтэд оруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор шинэ бүтээлийн танилцуулга арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

Энэ удаагийн Шинэ бүтээлийн нээлт 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр болно. Та бүхнийг урьж байна.

Төрөл: Мэдээ