2019-04-20 14:13
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2018 оны №1-3 хэвлэгдлээ

 

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 1 дүгээр сарын 3 дугаарт

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл”-ийн 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-н дугаарт улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн 21 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

 • Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 199 дугаар тушаал. Барилгын норм, дүрэм батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3819 дүгээрт бүртгэв.
 • Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/503 дугаар тушаал. Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3823 дугаарт бүртгэв.
 • Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 58 дугаар тогтоол. “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3824 дүгээрт бүртгэв.
 • Монгол улсын сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 379 дугаар тушаал. Аргачлал батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3825 дугаарт бүртгэв.
 • Монгол улсын сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 380 дугаар тушаал. Аргачлал батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3826 дугаарт бүртгэв.
 • “ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ”-д 2017 ОНД НИЙТЛЭГДСЭН УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭГДСЭН ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЖАГСААЛТ
 • Монгол улсын сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 363 дугаар тушаал. Журам шинэчлэн батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3827 дугаарт бүртгэв.
 • Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/349 дугаар тушаал. Жагсаалт батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3828 дугаарт бүртгэв.
 • Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/285 дугаар тушаал. Журамд өөрчлөлт оруулах тухай.
 • Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 347 дугаар тушаал. Маягт, заавар батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3829 дүгээрт бүртгэв.
 • Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/368 дугаар тушаал. Аргачлал батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3830 дугаарт бүртгэв.
 • Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10 дугаар тогтоо. Журам шинэчлэн батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3831 дүгээрт бүртгэв.
 • Говь-алтай аймгийн засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/424 дугаар захирамж. Цагийн хуваарь батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3832 дугаарт бүртгэв.
 • Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн А/02/01 дугаар хамтарсан тушаал. Улаанбаатар хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс, тэжээгдлийн мужийн заагийг тогтоох тухай Улсын нэгдсэн санд 3833 дугаарт бүртгэв.
 • Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/06 дугаар тушаал. Журам батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3834 дүгээрт бүртгэв.
 • Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/07 дугаар тушаал. “Газрын тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих шаардлага” журам батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3835 дугаарт бүртгэв.
 • Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоол. Журам батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3836 дугаарт бүртгэв.
 • Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/08 дугаар тушаал. Журам батлах тухай Улсын нэгдсэн санд 3837 дүгээрт бүртгэв.
 • Баянхонгор аймгийн засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/577 дугаар захирамж Захирамж хүчингүй болгох тухай
 • Хөвсгөл аймгийн засаг даргын 2016 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн А/194 дугаар захирамж Захирамж хүчингүй болгох тухай
 • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн А-01 дугаар тушаал. Журмын заалт хүчингүй болгох тухай Улсын нэгдсэн санд 383 дүгээрт бүртгэв.
 • Булган аймгийн засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/646 дугаар захирамж. Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай

 

Төрөл: Мэдээ