2019-11-17 23:46
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Жон Роулс “Улс төрийн либерализм”

 

Жон Роулс “Улс төрийн либерализм” УБ, 2016 он.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс ШЕЗ, Эрх зүйт ёс сантай хамтарч хэвлэв.

Төрөл: Шинэ ном