2020-05-29
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Жон Роулс “Улс төрийн либерализм”

 

Жон Роулс “Улс төрийн либерализм” УБ, 2016 он.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс ШЕЗ, Эрх зүйт ёс сантай хамтарч хэвлэв.

Төрөл: Шинэ ном