6630-02-19 15:51
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Та үүнийг мэдэх үү?

#ТаҮүнийгМэдэхҮҮ
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хууль тогтоомж болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон актад иргэн таны мэдвэл зохих зохицуулалт, хязгаарлалт хэрхэн туссаныг танилцуулдаг “Та үүнийг мэдэх үү?” цахим цувралыг бэлтгэн хүргэдэг.

Энэ удаагийн “Та үүнийг мэдэх үү?” цувралаар Төрийн их баяр наадам болохтой холбогдуулж Төрийн далбаа, сүлдийг үйлдэх талаар бэлтгэлээ. #ТаҮүнийгМэдэхҮҮ

“Төрийн бэлгэ, тэмдгийн тухай хууль”-ийг бүрэн эхээр нь http://legalinfo.mn/law/details/496?lawid=496 линкээр үзнэ үү.

Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль зөрчсөн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулиар хүлээлгэх хариуцлагыг http://legalinfo.mn/law/details/12695?lawid=12695 линкээр үзнэ үү.

 

Төрөл: Мэдээ