2019-07-23 14:17
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Монгол улс, Япон улс хоорондын эдийн засгийн түншлэлийн тухай

Монгол улс, Япон улсын хоорондын “СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛ”-ийн хүрээнд хоёр улс хоорондын худалдаа, хөрөнгө оруулалт, аж үйлдвэрийн салбарын нэмүү өртөг шингээсэн экспорт, валютын орлого зэргийг нэмэгдүүлэх, Япон улсын тарифын болон тарифын бус саад тотгорыг багасгах, худалдааг хөнгөвчлөх, гаалийн бүрдүүлэлтийг хялбаршуулах талаар тохиролцсон. Монгол улс, Япон улс хоорондын эдийн засгийн түншлэлийн тухай хэлэлцээрийн дагуу дараах нэр төрлийн бараа , бүтээгдэхүүн татваргүй Япон улсын зах зээлд нэвтэрнэ.

Япон улсын зах зээлд татваргүй нэвтрэх бараа, бүтээгдэхүүний жагсаалтыг ЭНД дарж үзнэ үү..

 

Төрөл: Мэдээ