2020-04-07 16:28
+(976)-11-315735 | @: info@nli.gov.mn | English

ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

#ШинэХууль


“ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ”-иар бэлтгэсэн зурагт хуудсыг толилуулж байна.
Хуулийг бүрэн эхээр нь http://legalinfo.mn/law/details/13524… үзнэ үү.

Төрөл: Шинэ хууль