2020-06-06
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Иргэдэд Хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээллийг утсаар өгч эхэллээ

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хэрэгжүүлж буй ажлын нэг нь иргэдэд хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээллийг утсаар өгөх ажил юм.
Иргэдэд нэн шаардлагатай хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээллийг шуурхай өгөх, энэ хирээр иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд зохих хувь нэмэр болох үүднээс хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг утсаар шуурхай өгөх ажлыг 2018 оны 9 дүгээр сараас эхлүүлээд байна.
Өөрөөр хэлбэл иргэд өөрт тулгарсан тодорхой асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар гол нь энгийн утасны тарифаар 1800-1202 дугаарын утсаар авах боломжтой болж байгаа юм.

Төрөл: Мэдээ