2019-06-19 06:21
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Шинэ номын мэдээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний төв хамтран “Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм” Зурагт тайлбартай эмхэтгэлийг хэвлэн гаргалаа. Энэхүү эмхэтгэлд 2018 онд 8 дугаар сарын 8-ны өдөр Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийг иргэдэд ойлгомжтой зурагтай тайлбартай бүрэн эхээр оруулсан.

Уг эмхэтгэлийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанаас 6.000₮-өөр худалдан авна уу.

Төрөл: Шинэ ном