2019-07-23 13:40
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 2018 оны ажлаа дүгнэж тайлангийн хурлаа хийлээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэж тайлангийн хурлаа хийлээ. Хууль зүйн судалгааны төв, Хууль зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төв, Захиргааны хэлтэс гэсэн дарааллаар нэгжийн удирдлагууд тайлангаа тавьж дууссаны дараа нэгдсэн асуулт, санал, шүүмж өрнүүлэв.

Төрөл: Мэдээ