2020-06-05
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Захиргааны ерөнхий хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн талаар танилцуулах сургалт зохион байгууллаа.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн Улсын Их Хурлаас шинээр баталсан хуулийг танилцуулах олон нийтэд хүргэх ажлын хүрээнд Захиргааны ерөнхий хууль,  Зөрчлийн тухай хуулийн талаар танилцуулах сургалтыг Налайх дүүргийн“Нийгмийн даатгалын хэлтэс”, “Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс”-ийн албан хаагчдад Захиргааны ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулга, Зөрчлийн тухай хуулийн онцлог, шинэлэг зохицуулалтын талаар танилцуулах сургалтыг зохион байгууллаа.

Түүнчлэн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.legalinfo.mn, хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн цахим сан www. e-khutuch.mn, хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн тусгай дугаар 1800-1202, Хууль Зүйн Луужин пэйж хуудасны талаар мэдээлэл өглөө.

Төрөл: Мэдээ