2020-08-11
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.legalinfo.mn цахим хуудсыг гар утсаараа ашиглахад хэвийн тохиргоотой боллоо

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.legalinfo.mn цахим хуудсыг анх “Интерактив” ХХК 2006 онд хөгжүүлэлтийг хийсэн билээ. Үүнээс хойш тус компани 2012, 2015 онд зохих засвар, өөрчлөлтийг хийсэн. Улмаар 2019 онд Интерактив компани тус цахим хуудaсны хөгжүүлэлтийг хийсэн байгууллагын хувьд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Legalinfo.mn  цахим хуудасны системийн портал хэсгийг FULL RESPONSIVE ажиллагаатай болгосон буюу өмнө нь гар утас, таблет зэргээс хууль үзэхэд тулгардаг байсан бичвэр, харагдах хэсгийн алдаатай байдлыг бүрэн шийдэж харагдах хэлбэр, тохиргооны хувьд хэвийн ажиллагаатай боллоо.

Хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэсэн “Интерактив” ХХК-ны хамт олонд талархал илэрхийлье.

ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

Төрөл: Мэдээ