2020-08-07
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 2019 оны эхний хагас жилийн ажлаа дүгнэж тайлангийн хурлаа хийлээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 2019 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр 2019 оны эхний хагас жилд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэж тайлангийн хурлаа хийлээ. Хууль зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төв, Хууль зүйн судалгааны төв, Захиргаа, удирдлагын хэлтэс гэсэн дарааллаар нэгжийн удирдлагууд тайлангаа тавьж дууссаны дараа нэгдсэн асуулт, санал, шүүмж өрнүүлэв.

Мөн ажил, хөдөлмөрөөрөө хамт олноо манлайлсан ажилтнуудаа Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хүндэт тэмдэг, өргөмжлөлөөр шагнан урамшууллаа.

 

Төрөл: Мэдээ