2020-01-22 20:23
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2019 оны 2 дугаар улирлын дугаар хэвлэгдлээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргадаг “Хууль дээдлэх ёс” хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгаа, практикийн улирал тутмын сэтгүүлийн 2019 оны 2 дугаар улирлын дугаар хэвлэгдлээ. Сэтгүүлд нийтлэх бүтээлийг төрөлжүүлэн ангилах, нийтлэлийг шуурхай олох, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хууль төрөхийн өмнө, эрх зүй, сэтгэлгээ:үзэл бодол, эргэцүүлэл, хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөө, асуудал, хуулийн тайлбар, эрх зүйн судалгаа, тойм, үр дүн, гадаад орны туршлага, Хууль зүйн нэр томьёо буланг ажиллуулж байна.

Энэ удаагийн дугаарт:

ХУУЛЬ ТӨРӨХИЙН ӨМНӨ /ОНЦЛОХ ӨГҮҮЛЭЛ, ЯРИЛЦЛАГА/

Монгол Улс дахь мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалтын

төлөвшил, чиг хандлага

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга,

Хууль зүйн доктор П.Амаржаргал,

Эрдэм шинжилгээний ажилтан Э.Уянга

Чадахуйн зарчим ба төрийн албаны хууль тогтоомжийн шинэтгэл

Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн, Хууль зүйн доктор, профессор Д.Зүмбэрэллхам

Монгол Улсын эрх зүйн нэр томьёоны хөгжил, тулгамдсан асуудал

Хууль зүйн доктор Б.Баярсайхан

Төв банкны хараат бус байдлыг Үндсэн хуулиар баталгаажуулах нь:

Үндсэн хуулийн эдийн засгийн онолын хандлага

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн захиргааны удирдлага, бодлого

зохицуулалтын газрын дарга Ж.Сайнхишиг

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Үндсэн хууль ба Монгол Улсын холбогдох хуулиуд: “Нийтийн ашиг сонирхол” болон “Төр”-ийн талаарх нэр томьёоны зохицуулалт

МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант Б.Сүндэръяа

ЭРХ ЗҮЙН СЭТГЭЛГЭЭ: ҮЗЭЛ БОДОЛ, ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь татгалзан гаргах

асуудал: Уламжлал, шинэчлэл

Баян-Өлгий аймгийн Прокурорын газрын Ерөнхий прокурор Т.Батсүх

Өсвөр насны хүнд хорих ял оногдуулсан шүүхийн тогтоол

биелүүлэхийг хойшлуулах ажиллагаа

Дотоод хэргийн Их сургуулийн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх зүйн

тэнхимийн багш, дэд хурандаа П.Эрдэнэбаатар

Сонгуулийн эрхийг эрүүгийн хуулийн хамгаалалтад байлгахын учир холбогдол

МУИС-ийн ХЗС-ийн докторант Б.Ган-Очир

Хүний амь нас, эрүүл мэнд, сэтгэл санааны хохирлын үнэлгээ: Практик

Дотоод хэргийн Их сургуулийн Цэргийн хэргийн тэнхимийн ахлах багш,

хошууч Ч.Отгонсүрэн

Тэнсэхтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалт

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Ариунжаргал

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн эрүүгийн

эрх зүйн зохицуулалт

МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант О.Золбаяр

Хууль зүйн хариуцлага: Онол, шийдэл

МУИС–ийн ХЗС-ийн докторант Т.Азжаргал

ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР НӨЛӨӨ

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ

МУИС-ийн ХЗС-ийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш, магистр Т.Мөнх-Эрдэнэ

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд олон улсын эрх зүйн

хэм хэмжээг хэрэглэх асуудал ба нийтийн дэг журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ажилтан О.Төрболд

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ажилтан С.Цэрэндолгор

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид

тавигдах шалгуур, хэрэгжилт

МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант Ш.Отгонбаяр

Хуульчийн үйлчилгээний соёл

ШУА-ийн Философийн хүрээлэнгийн Улс төр, эрх зүйн салбарын эрдэм

шинжилгээний дэд ажилтан М.Долгорсүрэн

ЭРХ ЗҮЙН СУДАЛГАА, ТОЙМ , ҮР ДҮН

Хууль зүйн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

Хууль зүйн доктор, профессор Д.Зүмбэрэллхам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн

үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тайлан

Академик хотын тухай

Философийн доктор М.Золзаяа

ХУУЛЬ ЗҮЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ БУЛАН

Ж.Амарсанаа

Төрөл: Мэдээ