2020-01-28 22:47
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Архивын улсын үзлэгийг угтаж дотоод сургалт зохион байгууллаа

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь Архивын улсын үзлэгийг угтаж 2019 оны 8 дугаар сарын 16, 21-ний өдрүүдэд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх сургалтыг Архивын ерөний газар болон “Гранд Макс ХХК”-тай хамтран зохион байгууллаа. Тус сургалтаар АЕГ-ын Мэргэжил, арга зүйн удирдлагын газрын мэргэжилтэн Г.Баясгалан, “Гранд Макс ХХК”-ийн багш Б.Алтанцэцэг нар хичээл зааж, хүрээлэнгийн албан хаагчид хамрагдав.

Төрөл: Мэдээ