2020-01-22 20:21
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга П.Амаржаргал ХБНГУ-ын Төрийн захиргаа судлалын институтад зочин судлаачаар ажиллалаа

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, хууль зүйн доктор, дэд профессор П.Амаржаргал ХБНГУ-ын Төрийн захиргаа судлалын институтад 2019 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 28-ны өдрүүдэд зочин судлаачаар ажиллаж захиргааны эрх зүй, нийтийн удирдлагын чиглэлээр судалгаа хийлээ.

Захиргааны эрх зүй, нийтийн удирдлагын тус байгууллагад ажиллаж байх хугацаандаа цаашид хоёр байгууллага хамтран ажиллах талаар санамж бичиг байгуулахаар харилцан санал солилцлоо.

 

Төрөл: Мэдээ