2020-04-04 13:36
+(976)-11-315735 | @: info@nli.gov.mn | English

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН БАТАЛСАН ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2018 ОНЫ БИЕЛЭЛТ

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт хийсэн огноо: 2018
Хуудас: 52

Төрөл: Үйл ажиллагааны тайлан